stellamaris.no er

nettsida til

Fr.Svenn

Prior Em.for Pro Ecclesia.

 

 

 

Stella Maris. Bilete frΠei vitjing om bord i "Queen Mary", Long Beach, California, Februar 2000.

 

Sokneprest Bud Prestegjeld 1979-1990

Kapellan I Fjell Prestegjeld 1990-2002

Vegleiar SKG Region Vest 1998-2001

Sokneprest ¯ygarden Prestegjeld 2002-2013

Prior Pro Ecclesia 2014-2016

Vikarprest Bj¿rgvin BD 2013-2016

 

Bj¿rgvin Biskop kalla meg til Tenesta i ¯ygarden Prestegjeld 14.mai 2002. Det f¿rste Œret var eg konstituert Sokneprest, sŒ fast tilsett Sokneprest frŒ 11.november 2003, og innsett i tenesta 30.november 2003.

1.juli 2013 forlot eg Tenesta som Sokneprest i ¯ygarden Prestegjeld etter 11 Œr og kyrkjelydsprest i Den norske kyrkja etter 35/40 Œr. Det var Œtte fine avskilsmarkeringar, av desse tre avskilsgudstenester: Hjelme kyrkje 5.mai, Vik bedehus 9.mai, og BlomvŒg kyrkje 12.mai 2013. Ein kort video frŒ gudstenesta i BlomvŒg ligg pŒ YouTube.com. Eg er sers takksam for tida i ¯ygarden, tvillaust den beste prestetenesta eg har hatt!

 

On July 1st 2013 I left my Ministry as Vicar of the Parishes of "The Islands" after 11 years and Parish Priest in the Church of Norway after 35/40 years. There were 3 farewell Masses: Hjelme May 5th, Vik May 9th and BlomvŒg May 12th, 2013, all at 11 am. A short video from the final Mass may be found on YouTube.com.

 

Det s¾rskilte ordet eg fekk til tr¿yst og styrke i prestetenesta i ¯ygarden:

 

ÓEg takkar han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vŒr Herre, fordi han synte meg tillit og sette meg til tenesta.Ó 1.Tim.1,12

 

Visjon for tenesta:

 

¥    Eg vil som prest bevare dei d¿ypte og truande i livet med Gud Herren Jesus Kristus, og kalle og hjelpe nye menneske til kristen tru og liv.

 

MŒl for tenesta:

 

Eg ¿nskjer:

¥        Œ presentere menneske for Evangeliet om Jesus Kristus,

¥        Œ ha ei klassisk teneste som ÓlandsbyprestÓ i den apostoliske tradisjonen, med solid forkynning og undervisning, og sjelesorg ved hus-og sjukevitjingar, f¿rebuing til dŒp, gravferd og vigsel.

¥        Œ medvirke til fornying av Kyrkja sin dŒpspraksis, og til vitalisering av gudstenester og kyrkjelege handlingar.

¥        at alle som trur kan bera vitnemŒlet om m¿tet med ein Levande Kristus ut i kvardagen.

¥        med orda i Kirkens Grunn, art. III om ÓDen Hellige Samh¿righetÓ Œ st¿tte opp om bedehuset og den radikale lekmannsr¿rsla, slik at ho kan driva det kyrkjelege arbeidet, med st¿tte frŒ prest og kyrkjelyd.

¥        eit godt samvirke med den kyrkjelege rŒdsstrukturen.

 

Denne nettstaden har mange peikarar. Generelt rŒd for bruk av han er difor at du kjem attende til den forrige sida ved Œ nytta attendeknappen i nettlesaren din.

 

Redakt¿r og utvikling av sidene:

Sokneprest Em.Svenn Martinsen

Postadresse:
Boks 100

N5331 RONG.

 

 

2005-2017©