Jeg tror på
Én Hellig, Katolsk Kirke...
(Apostolicum, 3.art.):
Presteordenen Pro Ecclesia(PE).
Pilgrimskorset(original funnet på Bryggen, Bergen ca 1200) er ordenstegn for Pro Ecclesia.Fra Presteordenen Pro Ecclesias Kapittelmesse, Sta Sunnivae kapell, Bergen 17.juni 2014.

Pro Ecclesia: Fr.Prior rekken:

Sokneprest Lic.Theol. Stein Eirik Foss, RIP 1923-2003(1991-1997)

Bekjennelsen fra Augsburg 450 år!Johannes og St.Jakobs Menighetsblad 1980

Denne gang om den hellige dåp. Litt Pastoralteologi for menigheten.Johannes og St.Jakobs Menighetsblad 1987

Bakgrunnen for presteordenen Pro Ecclesia på 1900-tallet. Gran, 050196
Transkribert av pastor Ole Fredrik Kullerud. Fra Lære og Liv. Originalmanuskript.

En luthersk pater, Minnetale ved gravferd i Johanneskirken 180303 av Forstander, Fr.Helge Unneland

Stort menneske-særegen prest. Minneord av Fr.Prior PE Asle Ambrosius Dingstad

Minneord om sokneprest Stein Eirik Foss av Sokneprest, Fr.Otto Odland, Mariakirken

Ord ved minnesamværet for Stein Eirik Foss. Hilsen fra Kirkelig Fornyelse av Sokneprest, Fr.Otto Odland

En ruvende skikkelse i kirken av Redaktør Odd Sverre Hove, Dagen.Sokneprest Stein Eirik Foss 1924-2003.Foto©: David Kinsella.To PE-Priorer på ett brett: Fr.Asle Ambrosius og Fr.Stein Eirik!

Prost Asle Ambrosius Dingstad 1997-2009

Dåpsfornyelsen-Mål og Virkelighet(FBB-Oddernes Menighetshus 9.april 1988, Introduksjon av Gunnar Johnstad)

Nattverden-Gave eller Offer?(FBB-Bjørgvin 2.september 1996)

Kallet til et hellig liv(Synodebladet, 4/1997)

Tid for Oppbrudd(Kirkestevne SKG 16. august 1998. Fullstendig utgave av art. Synodebladet, 3/1998)

Tunsbergsaken-Momenter til uttalelse(2000)

På denne klippe vil jeg bygge min kirke(Kirkestevne SKG 20. august 2000)

Nattverdens Offergave(2002)

Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Om enhet og sannhet etter Lærenemnda.(2006)

"Det er intet grunnlag for å rette en læremessig forankret anklage mot prost Asle Dingstads teologiske argumentasjon."(Mindretallet, Lærenemnda Dnk-2000)Sokneprest Em.Victor Meyer

Sokneprest Em. Victor Meyer 2009-2013Sokneprest Sverre Langeland

Sokneprest Sverre Langeland 2013-2014Sokneprest Em.Svenn Martinsen

Sokneprest Em. Svenn Martinsen 2014-

Rettleiingar

Generell Produksjon

Nåværende Priors adresse:
Sokneprest Em. Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 Rong.

Pro Ecclesia: Visitator-rekken:

Bertil Gärtner, Biskop i Gøteborg, RIP(1924-2009)(1991-1997)


Servus Jesu Christi=Jesu Kristi Tjener. Bp.Bertil Gärtners Våpen.Fra PEs Kapittelmesse, Gran januar 1991

Biskop Bertil Gärtner, Wikipedia I

Biskop Bertil Gärtner, Wikipedia II

Manligt och kvinnligt i Skriften och i Församlingen. Foredrag for prestene i Göteborg stift 1977

I stormiga tider. Hyrdebrev til prestene i Göteborg stift 1978

Sannheten tro i kjærlighet. Foredrag Generalforsamling PF 16180980

Kirken vår Mor. Foredrag Granstevnet KF 040191.Introduksjon av Tom Hængsle

Lammets Bryllupsmåltid. Foredrag Granstevnet KF 050191. Introduksjon av Tom Hængsle

Grund Och Gränser. Dokument fra Biskop Bertil Gärtners kyrkomöte, Linköping(1997)

Annen grunnvoll kan ingen legge(norsk utg. SKG 2001).Fra PEs Kapittelmesse, Gran januar 1997. Foto©: Kjell Hagen.

John Charles Broadhurst, (then Anglican)Bishop of Fulham and Chairman of Forward in Faith (1997-2009)

Vakant (2009-)

Dokumenter fra Pro Ecclesia 1925-:

Regula for Pro Ecclesia(senere Kirkelig Fornyelse)1975

Kirkelig Fornyelse Fremover, Kirkelig Fornyelse i Norge. Foredrag 1975

Regula for Stella Maris, forløper til Pro Ecclesia i Møre Bispedøme(1988-)

Fr.Prior og Sogneprest, lic.theol. Stein Eirik Foss, RIP: Bakgrunnen for presteordenen Pro Ecclesia på 1900-tallet.Gran, 050197, utg. av Ole Fredrik Kullerud 2009.
Transkribert av pastor Ole Fredrik Kullerud. Fra Lære og Liv. Originalmanuskript.
Augustinsk Spiritualitet i en norsk presteorden. Av Prostiprest, Fr.Helge Unneland

Konstitusjon for Pro Ecclesia av 24.mai 2009.

Regula for Pro Ecclesia av 24.mai 2009.

Fornyelse av Ordensløftene Pro Ecclesia.

Rituale for Opptak av nye brødre i Pro Ecclesia.

Diverse til Kalendarium for Pro Ecclesia.

Minneord over PE-brødre:

Minneord over P.Arnfinn Andreas Haram O.P.(1948-2012)

Gudstjenestestoff:

Gudstjeneste av Msgr.Torbjørn Olsen(1987).

Gudstjeneste: Tilleggshefte av Msgr.Torbjørn Olsen(1987).

Den Hellige Messe. Missale, Offisiell utgave, autorisert av Veilederkolleget SKG(1999).

Den Heilage Messa. Missale, Offisiell utgåve, autorisert av Veilederkolleget SKG(1999).

Den Hellige Messe. Missale med Rubrikker, autorisert av Veileder SKG Oslo og Hamar og Vegleiar SKG Region Vest(Bjørgvin og Stavanger bd.)(1999).

Den Hellige Messe. Menighetsagende, autorisert av Vegleiar SKG Region Vest(Bjørgvin og Stavanger bd.)(1999).

Den Hellige Messe. Menighetsagende, autorisert av Veileder SKG Oslo og Hamar(1999).

Noen tips til hjelp for celebranter ved feiring av messe Versus Populum, pdf-versjon av Sigurd Hareide(1999).

Bruk av røkelse i messer og tidebønner pdf-versjon av Sigurd Hareide(1999).

Kirkelige Bekjennelser og Dokument:

Apostolicum. Den Apostoliske Trosbekjennelse

Apostolicum. Den Apostoliske Truvedkjenninga, NYN.

Niceanum. Den Nikenske Trosbekjennelse

Niceanum. Den Nikenske Truvedkjenninga, NYN.

Athanasianum. Den Athanasianske trosbekjennelse

Den Lille Katekismen(1528)

Den Lille Katekismen(1528, pdf)

Den Vesle Katekismen(1528, nyn)

Den Vesle Katekismen(1528, nyn, pdf)

Confessio Augustana. Den Augsburgske Bekjennelse(1530)

Confessio Augustana. Den Augsburgske Bekjennelse(1530,pdf)

Kirkens 7 Kjennetegn, Martin Luther(1539)

Kirkens Grunn(1942)

Journeying together in Christ. Gammel-katolske/Romersk-katolske samtaler(1986-).

Westminstererklæringen(1994)

Porvooerklæringen(1996)

Joint Declaration(1997)

Grund Och Gränser. Dokument fra Gøteborg Biskop Bertil Gärtners kirkemøte, Linkøping(1997)

Statement of Faith. Avtale mellom PNCC/Polish National Catholic Church og SKG 8.april 1999. Offisiell SKG-utgave.

Utrechterklæringen. Offisiell SKG-utgave 1999.

Kirkelig Fornyelse: Basis og Konstitusjon(1969-2002)

Statement of Faith. Avtale mellom PNCC/Polish National Catholic Church og SKG 8.april 1999. Godkjent av SKGs Veiledere.

Kirkebot-og Veien videre. Uttalelse fra Veilederne i SKG Påsken 1999.(Synodebladet, 2/1999)

Avgjørende Veivalg. Uttalelse fra Veilederne i SKG 8.mai 1999.(Synodebladet, 2/1999)

Troens Lydighet. Uttalelse fra Veilederne i SKG 31.mars 2000.(Synodebladet, 1/2000)


Verdt å sjekke ut!

Lynkurs i kristen tro!

Fr.Prior for Pro Ecclesia Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 Rong, ©2005-2015.

Oppdaterte sider Sta.Luciadagen 13.desember 2014.


Logo for Bønne-og Arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse.Våpen for SKG(Samråd på Kirkens Grunn) 1990-2004.


Bruk bakoverpilen for retur til forrige side.

Tilbake til startsiden
JavaScript Scrolling Text