Sokneprest Emeritus Fr.Svenn Martinsen
Sokneprest Øygarden Prestegjeld 2002-2013.
Bilete: Frode Solberg©.
Frå Konfirmasjons-og avskilsgudsteneste i Hjelme kyrkje, 5.mai 2013.

Preiker i Øygarden Prestegjeld

Godt å komme hjem. Prekener på 7 radiogudstjenester på NRK P1.(2003)

Kom, lat oss bygge! Tilleggstekstar, Kasualtaler, Andaktar, Bibeltimar og Helsingar av Sokneprest Em. Fr.Svenn Martinsen, PE


Prest på kyrkja sin gamle grunn(2002)

Mitt hjartelege ønskje(2002)

Min Ståstad.(2003)

Framover i tru!(2003)

Framover i Tru, Visjonsforedrag, Årsmøta i Øygarden Prestegjeld, (2004), PowerPoint presentasjon.(2004)

Framover i Tru. Visjonsforedrag, Årsmøta i Øygarden Prestegjeld 2004, (2004-2013)

Kyrkjeleg Vestavind-Ei merkevare, Presentasjon (2005)

Øygarden Prestegjeld, Presentasjon (2005)

Unionsoppløysinga og Olavstradisjonen(2005).

The Islands-Pastorate and Parishes, Presentation (2005)

St Magnustradisjonen (2005)


Den Store Lovsongen: Øygardsliturgien


Lett å gløyme.(2004)

Lærenemnd til besvær.(2006)

Kirke og Kirke.(2006)

Dette er eit stort mysterium.(2007)

Fri kyrkje!(2007)


Dei bad i hatten. Frå Sokneprest Bjørn Godø Zachariassen si presteteneste.(2010)

Øygardskyrkjene, Presentasjon (2005)

Ei reise i bedehusland i Øygarden (2005-2013)


Rettleiing frå Soknepresten


Svenn Martinsen, produksjon.


Svenn Martinsen CV/Curriculum Vitae


Klar til forhaling. Øygarden Prestegjeld Visitasmelding, Originalutgåve 2006

Bjørgvin Biskop Visitasreferat og visitasforedrag 2006

Bibelsk bispetilsyn og nytt kyrkjeleg rom:
Helsing frå Sokneprest, Sokneråds-og Fellesrådsleiarane i Øygarden Prestegjeld
etter Bjørgvin Biskop sitt Visitasreferat 17.september 2006

Klar til forhaling. Øygarden Prestegjeld Visitasmelding, Utgåve med tillegg 2007

Klar til forhaling. Øygarden Prestegjeld Visitasmelding, Utgåve med tillegg 2007, pdf


Jesusmanifestet, 2008


Høyringsuttale ny Gravferdslov og Kyrkjelov


Kyrkjebladet Øynytt, 2005-2013(II)


Kva vil det seia å svara JA! ved døypefonten?(2002)(Etter Asle Dingstad)

Kva vil det seia å svara JA! ved døypefonten?(.pdf)(2013)(Etter Asle Dingstad)

Trusopplærings-og Diakoniplan, 2010


Kyrkja sine 7 Kjenneteikn, Martin Luther, 1539

Århundrets navn. Biskop Bo Giertz In memoriam.(1999)

Biskop Bo Giertz: Kom, lat oss bygge opp att!

Apostolicum. Den Apostoliske Trosbekjennelse

Apostolicum. Den Apostoliske Truvedkjenninga, NYN.

Niceanum. Den Nikenske Trosbekjennelse

Niceanum. Den Nikenske Truvedkjenninga, NYN.

Athanasianum. Den athanasianske trosbekjennelse

Den Lille Katekismen(1528, pdf)

Den Vesle Katekismen(1528, nyn, pdf)

Confessio Augustana. Den Augsburgske Bekjennelse(1530)

Confessio Augustana. Den Augsburgske Bekjennelse(1530,pdf)

Kirkens Grunn, 1942.

Kyrkjeleg Fornying

Carissimi!

"...Eg trur på ein heilag, katolsk kirke..." Ressursar til kristenliv-og teneste.


Dagens Bibelord

Til ettertanke i Treeiningstida

Lynkurs i kristen tro!


Bruk attendepilen for retur til forrige sida.

Attende til startsida

Fint om du gjev respons!

Oppdaterte sider 30.juni 2013.

Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 RONG ©2013
JavaScript Scrolling Text