Beskrivelse: Beskrivelse: Macintosh HD1 10.7.5. 2:Users:svennmartinsen:Pictures:iPhoto Library:Originals:2012:Rull 6193:KFDUE.jpg

Logo for Bne-og Arbeidsfelleskapet Kyrkjeleg Fornying

 

TRENG DU EIN PREST SNAKKA MED?

 

Radiopresten nskjer deg velkomen! Eg tek etter avtale imot til sjelesorg, samtale, og skrifteml i Landro kyrkje i Fjell Prestegjeld, og tek kyrkjelege handlingar som gravferder og vigsler s langt eg kan. Eg kjem gjerne g som talar til dykkar kyrkjelyd, forsamling, bedehus, bibel-eller husgruppe*.

 

Eg helsar deg som les dette med det Ordet som eg sjlv dagleg lever i og av:

 

"Eg veit om gjerningane dine. Sj, eg har sett framfor deg ei opna dr, som ingen kan stengja. For du har lita kraft, og du har halde fast p mitt ord og ikkje fornekta mitt namn."(Op.3,8)

 

Med venleg helsing

Dykkar

Sokneprest Em. Svenn Martinsen 2013-

Ordinert Fana kirke 30.august 1978

Prest I Luftforsvaret 1978-1979

Sokneprest Bud Prestegjeld 1979-1990

Kapellan I Fjell Prestegjeld 1990-2002

Vegleiar SKG Region Vest 1998-2001

Sokneprest ygarden Prestegjeld 2002-2013

Mobil: 95067890

epost

svennam@hotmail.com

Facebook

www.facebook.com/svennm

*)Sjelesorg, samtale og skrifteml kostar ikkje noko, men eg er takksam om du vil hugsa p radioarbeidet med bn og gver.

Eg er takksam for kollekt til radioarbeidet p gudstenester og mter.

For kyrkjelege handlingar gjeld det same som er fastlagt for utanomsokns tenester i Dnk. Skyss kjem her i tillegg.

(Det som kjem inn p denne mten tener eg ikkje sjlv, det gr uavkorta til radioarbeidet.)

 


 

 


  

Bileta fr Hjelme 5.mai 2013 tekne av Karine Heggholmen 

K&K FOTOATELIER KLEPPEST

http://www.kogk.no/

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Macintosh HD1 10.7.5. 2:Users:svennmartinsen:Pictures:iPhoto Library:Originals:2009:Rull 4464:skgcolor.jpg

 

Logo for SKG Samrd p Kirkens Grunn 1990-2004