Beskrivelse: Beskrivelse: Macintosh HD1 10.7.5. 2:Users:svennmartinsen:Pictures:iPhoto Library:Originals:2012:Rull 6193:KFDUE.jpg

Logo for B¿nne-og Arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse

 

HAR DU BRUK FOR EN PREST?

 

ÒRadioprestenÓ tar gudstjenester og kirkelige handlinger som gravferder og vigsler sŒ langt det er mulig.

Jeg tar ogsŒ etter avtale imot konfidenter til sjelesorg, samtale, og skriftemŒl i Landro kyrkje i Fjell Prestegjeld.

Jeg kommer gjerne ogsΠsom taler til deres menighet, forsamling, bedehus, bibel-eller husgruppe*.

 

Jeg hilser deg som leser dette med det Ordet som jeg selv daglig lever i og av:

 

"Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en Œpnet d¿r, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn."(p.3,8)

 

Med vennlig hilsen

Deres

Sokneprest Em. Svenn Martinsen 2013-

Ordinert Fana Kirke 30.august 1978

Prest I Luftforsvaret 1978-1979

Sokneprest Bud Prestegjeld 1979-1990

Kapellan I Fjell Prestegjeld 1990-2002

Vegleiar SKG Region Vest 1998-2001

Sokneprest ¯ygarden Prestegjeld 2002-2013

Mobil: 95067890

epost

svennam@hotmail.com

Facebook

www.facebook.com/svennm

 

*)Sjelesorg, samtale og skriftemŒl koster ikke noe, men jeg er takknemlig om du vil huske pŒ radioarbeidet med b¿nn og gaver. Jeg er ogsŒ takknemlig for offer/kollekt til radioarbeidet pŒ gudstjenester og m¿ter.

For kirkelige handlinger gjelder de samme satser som alt er fastlagt i Dnk. Skyss kommer i tillegg.

(Midlene som kommer inn pŒ denne mŒten tjener jeg ikke selv, de gŒr uavkortet til radioarbeidet.)

 

 

Bilder fra Hjelme 5.mai 2013 tatt av ©Karine Heggholmen 

K&K FOTOATELIER KLEPPEST¯

http://www.kogk.no/

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Macintosh HD1 10.7.5. 2:Users:svennmartinsen:Pictures:iPhoto Library:Originals:2009:Rull 4464:skgcolor.jpg

 

Logo for SKG SamrŒd pŒ Kirkens Grunn 1990-2004